מועד קטן דף ט.

פסוקים דלהלן מה באים ללמד?

מה המשמעות מה לומדים מזה
פַּלֵס מַעְגַּלּ רַגְלֶךָ וְכָל דְּרָכֶיךָ יִכֹּנוּ (משלי ד:כו) תשקול את המצות וראה
מה הגדולה - ואותה תעשה
כשאפשר לעשות המצוה ע"י אחרים - תעשה אתה הגדולה
אֹרַח חַיִּים פֶּן תְּפַלֵּס (שם ה:ו) כל מצוה היא אורח חיים -
ואל תשקול איזה לעשות
כשאי אפשר לעשות ע"י אחרים - תעשה אפי' הקטנה [1]

-------------------------------------------------

[1] ולדוגמא בענין תלמוד תורה, כשיש לפניו שני מצות מצות תלמוד תורה ומצוה אחרת שיכולה להעשות ע"י אחרים, הדין הוא שיש לו לפלס ולשקול ולעשות את המצוה הגדולה שהיא ת"ת ושאר המצות שיעשו ע"י אחרים. אכן אם המצוה האחרת אינה יכולה לעשות ע"י אחרים יש לו להניח את המצוה הגדולה שהיא ת"ת ולקיים את המצוה הקטנה שמוטלת עליו - ולא לשקול איזה מצוה גדולה או קטנה.

עוד חומר לימוד על הדף