עירובין דף נו. א

האם צנון נחשב סם חיים או סם המות? [תוד"ה כאן].

עלין אמהות - שרשים
לפירש"י לעולם קשים בימות החמה: יפים
בימות הגשמים: קשים
לתוס' אחד מהם יפה בימות החמה ואחד מהם יפה בימות הגשמים
לאית דגרסי לתי' ראשון: לעולם קשים
לתי' שני - בימות החמה: יפים
בימות הגשמים: קשים
לעולם יפים

איזה מזלות משמשים בכל יום ובכל שעה? [רש"י ד"ה ואין תקופה].

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' יום ז'
תחילת הלילה כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים
שעה 2 לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה
שעה 3 שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה
שעה 4 צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב
שעה 5 מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה
שעה 6 חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי
שעה 7 נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק
שעה 8 כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים
שעה 9 לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה
שעה 10 שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה
שעה 11 צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב
שעה 12 מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה
תחילת היום חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי
שעה 2 נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק
שעה 3 כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים
שעה 4 לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה
שעה 5 שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה
שעה 6 צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב
שעה 7 מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה
שעה 8 חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי
שעה 9 נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק
שעה 10 כוכב צדק נוגה שבתאי חמה לבנה מאדים
שעה 11 לבנה מאדים כוכב צדק נוגה שבתאי חמה
שעה 12 שבתאי חמה לבנה מאדים כוכב צדק נוגה
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף