יבמות דף עד. א

אנשים דלהלן האם יכולים לעסוק בשריפת הפרה?

אונן מחוסר כפורים ערל
לת"ק דר' יוסף הבבלי יכול יכול יכול
לר' יוסף הבבלי ולר"ע יכול אינו יכול אינו יכול

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף