סוטה דף יא. א

מה הביאור בפסוק (שמות א:יא) "וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה"?

ללישנא קמא ברש"י -
קאי על המצרים
ללישנא בתרא ברש"י -
קאי על שאר בנינים

לרב
ושמואל

חד אמר
שמסכנות
ע"י אותה עבודה נסתכנו המצרים ונטבעו בים פעמים שנופל מן הבנין ומסתכן
וחד אמר
שממסכנות
ע"י אותה עבודה נדלדלו המצרים שניצלום ישראל שמביא את האדם העוסק בבנין לידי עניות

סוטה דף יא: א

מי היו המילדות העבריות, ולמה נקראו בשמות דלהלן?

כיצד שמותן? למה נקראו בשמות אלו?

לרב
ושמואל

חד
אמר
אשה ובתה -
יוכבד ומרים
שפרה א. שמשפרת את הולד
ב. שפרו ורבו ישראל בימיה
וחד
אמר
כלה וחמותה -
יוכבד ואלישבע
פועה א. פועה ומשעשת את הולד. או לוחשת לו
ב.פועה ברוח הקודש ונבאה על משה
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף