סנהדרין דף ק"ב ע"א

חמישים דורות מבריאת העולם עד חורבן הבית

כ"ו דורות עד שנתנה תורה, כ"ד דורות ממעשה העגל עד חורבן הבית (סנהדרין דף ק"ב ע"א, ורש"י ד"ה פסוק זה).

א. א. אדם

ב. שת

ג. אנוש

ד. קינן

ה. מהללאל

ו. ירד

ז. חנוך

ח. מתושלח

ט. למך

י. נח

יא. שם

יב. ארפכשד

יג. שלח

יד. עבר

טו. פלג

טז. רעו

יז. שרוג

יח. נחור

יט. תרח

כ. אברהם

כא. יצחק

כב. יעקב

כג. לוי - יהודה

כד. קהת - פרץ

כה. עמרם - חצרון

כו. משה - רם; עמינדב, (הכל חשוב דור אחד, דעמינדב בחיי משה היה)

כז. נחשון

כח. שלמון

כט. בועז

ל. עובד

לא. ישי

לב. דוד

לג. שלמה

לד. רחבעם

לה. אביה

לו. אסא

לז. יהושפט

לח. יורם

לט. אחזיה

מ. יואש

מא. אמציה

מב. עוזיה

מג. יותם

מד. אחז

מה. חזקיה

מו. מנשה

מז. אמון

מח. יאשיה

מט. יהויקים - יהואחז

נ. יהויכין - צדקיה

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף