חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף קטו (115)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 115 (14 Iyar) - this Daf has been dedicated by Harav Yosef Pearlman of London, England, l'Iluy Nishmas his father, ha'Rabbani Reb Rephael David ben Yosef Yitzchak Pearlman, who passed away on Pesach Sheni 5758.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: