יומא דף כד. א

על איזה עבודות שעבד זר במקדש חייב עליהם מיתה [1]?

א. זריקה [2]. ב. הקטרה [3]. ג. ניסוך המים. ד. ניסוך היין תרומת הדשן
לרב [4] חייב מיתה פטור מיתה
ללוי חייב מיתה חייב מיתה [5]

יומא דף כד: א

באיזה בגדים היו עושים את הפיס, ומדוע?

באיזה בגדים? ומדוע?
לרב נחמן בבגדי חול דאם יהיה לבוש בגדי קודש חיישינן לבעלי זרועות [6]
לרב ששת בבגדי קודש דאגב חביבות העבודה יש לחוש שירוץ לעשותה [7]
-------------------------------------------------

[1] פי', אף שזר אסור בכל עבודה שנאמר בה כהונה, מ"מ אין חייב מיתה אלא בעבודות שנמנו להלן.

[2] זריקה כוללת את זריקת הדם על המזבח וגם שאר הזאות שהיה צריך לעשות בהיכל וכו'. ולאפוקי קבלה והולכה.

[3] הקטרה כוללת בין הקטרת אברים ובין הקטרת הקומץ.

[4] כתיב (במדבר יח:ז) "וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת כְּהֻנַּתְכֶם לְכָל דְּבַר הַמִּזְבֵּחַ וּלְמִבֵּית לַפָּרֹכֶת וַעֲבַדְתֶּם עֲבֹדַת מַתָּנָה אֶתֵּן אֶת כְּהֻנַּתְכֶם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת", ודרש רב מזה שכתוב "עבודת מתנה" - דדוקא עבודת נתינה חייב הזר עליה מיתה ולא עבודת סילוק, ועבודת תרומת הדשן היא עבודת סילוק. ועוד דרש רב מזה שכתוב "ועבדתם" - שמשמעו עבודה תמה ושלמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה אחרת, ולכן דוקא ד' עבודות האלו חייב עליהם זר מיתה.

[5] דרש לוי מזה שכתוב "לכל דבר המזבח" - דבא לרבות גם עבודת סילוק כתרומת הדשן. [ורב ס"ל שריבוי זה צריך לו להזאות שבפנים מדם חטאות הפנימיות והזאות מלוג שמן של מצורע שבהיכל].

[6] דאף שלא זכה בפיס יתקוף את חברו ויקפוץ לעשות את העבודה. אולם אם אנו משהים אותו עד שיחליף את בגדי חול שעליו, יש פחות לחוש שילך ויחליף בגדיו וגם יתקוף את חברו.

[7] אותו שזכה בגורל - וישכח שעדיין הוא לבוש בגדי חול, לכן טוב שקודם הפיס כבר יהיה לבוש בגדי קודש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף