סוכה דף נב: א

מי הם ארבעה חרשים (-אומנים) ולמה נקראו כן?

מי הם ארבעה חרשים? ולמה נקראו כן?
א. משיח בן דוד
שהם עתידים לבנות את המקדש
ב. משיח בן יוסף
ג. אליהו והוא חרש אבן - שבנה מזבח בהר הכרמל
ד. כהן צדק - שם בן נח שבנה עם אביו נח את התיבה
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף