סוטה דף מט. א

בפולמוס (-מלחמתו) של אספיינוס נגד ישראל גזרו על עטרות חתנים, מה היא?

אירוס [1] טנבור של מלח וגפרית [2] הדס וודר קנים וחילת [3]
לרב אסור אסור מותר מותר
לשמואל אסור אסור אסור מותר
ללוי אסור אסור אסור אסור
-------------------------------------------------

[1] היינו זוג שיש בו ענבל אחד והיו מנגנים בו בבית המשתאות. ולא רק הוא אסור אלא גם "טנבור" שגם הוא דומה בקולו לקול הכלי הזה.

[2] היינו אבן מלח שהיא חלקה ושקופה כמו זכוכית, ומצירים עליה בגפרית.

[3] חילת הם מין קני סוף.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף