ה"א

מח' אי בית אבטינס ובית גרמו היו כשרים או רשעים

סופרים, חמור דרפב"י, סנהדרין יודעים ע' לשון, וסביביו נשערה

ה"ב

מלך וכה"ג ממונים על ב' כתליקין הממונים ע"ג ז' אמרכולין הממונים ע"ג ג' גזברין

שררת ממון הציבור לא פחות מב'

העשיר משה מפסולת לוחות, מחצב אבנים טובות באהלו

ה"ג

חותמות לנסכים

מצורע דל לת"ק מביא לוגו עמו, ולבן עזאי יש חותם מיוחד לחוטא דל לנסכו וללוגו

נסכי רחל בת ב' שנה, תיש בן ב' שנה - ככבש

אובד חותמו ממתין עד חשבון הערב, וכ' על החותם שם היום

[לרמאין (ק"ע - המוצאין, המצניע עד שער היוקר)]

ה"ד

לשכת חשאין - למתן בסתר, לשכת הכלים - למתנדבין כלים ומה שלא צריך נפדין לבדק הבית [גר"א - ללשכה כדבר חדש ולא כשינוי מקדו' לקדו']

מתן בסתר, נחום איש גם זו, כבוד לסגי נהור, עניי בני תורה קודם לבנין ביה"כ וביהמ"ד