חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף צו (96)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

PESACHIM 96 (20 Tishrei) - Dedicated by Al and Sophia Ziegler of Har Nof, Jerusalem, and their son Jared, in loving memory of Al's mother, Chaya bas Berel Dov Ziegler, on the day of her Yahrzeit - and that her grandson Jared may be Zocheh to build a Bayis Ne'eman b'Yisrael with his Kalah!

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: