חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לעירובין
דף עב (72)

13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 72 (10 Sivan) - Today's study material has been dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov (Irving) ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: