חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


סדר נזיקין מהמחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה ואמה הרבנית הינדא טרעס ע"ה
קישורים לעבודה זרה
דף מא (41)

AVODAH ZARAH 41 (10 Adar) - Dedicated by Shaul Yonah Markeluk of Buenos Aires L'iluy Nishmat his father, Itzjak ben Yaacov Markeluk Z'L (whose Yahrzeit is on 10 Adar), and for the Hatzlachah of his family and all of Klal Yisrael.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: