חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לסוטה
דף טז (16)

12th CYCLE DEDICATION
SOTAH 16 - Dedicated by Rabbi Kornfeld's father, Mr. David Kornfeld, in memory of the members of his family, Hashem Yikom Damam, who perished at the hands of the Nazi murderers in the Holocaust and whose Yahrzeit is observed on 4 Sivan: his mother (Mirel bas Yakov Mordechai), brothers (Shraga Feivel, Aryeh Leib and Yisachar Dov, sons of Mordechai), grandfather (Reb Yakov Mordechai ben Reb David [Shpira]) and aunt (Charne bas Yakov Mordechai [wife of Reb Moshe Aryeh Cohen z'l]).

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: