חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לנדרים
דף עו (76)


12TH CYCLE DEDICATION
NEDARIM 76 (29 Adar I) - Dedicated in memory of Matilda Massel - Mesuda bat Moshe - on the first Yahrtzeit of her passing, by her loving family, Elihu, Morris and Caroline, Richard and Tracy Massel. May her Neshamah go higher and higher and be a continuing source of inspiration.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: