חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


מהדורת משפחת נף
קישורים לברכות
דף סד (64)
הוקדש ע"י אנדי וננסי נף


PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 64 (18 Tishrei) - The Siyum of Berachos for the 13th cycle has been dedicated by Reb Tuvya Marcus and family (Baltimore/Yerushalayim) in honor of the Yahrzeit of his father, Binyomin Leib ben Aharon Marcus z'l.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: