חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


מהדורת משפחת נף
קישורים לברכות
דף מב (42)
הוקדש ע"י אנדי וננסי נף


PAST CYCLE DEDICATION

BERACHOS 42 (25 Elul) – Dedicated in memory of Yechiel Avraham Avigdor ben Eliyahu Glaser z'l, by his brother Yisrael and family. May Avigdor's young children merit to grow in Torah and Yiras Shamayim, and become sources of pride and Nachas to their father in Gan Eden.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: