נזיר דף לה. א

כיצד נדרש הפסוק "כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה וְכָל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר"? [תוד"ה וכי].

כיצד נדרש? איך הדרשא בתיבות הפסוק?
לרבנן בכלל ופרט וכלל -
אי אתה דן אלא כעין הפרט
"כִּי יִתֵּן" - כלל
"חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה" - פרט
"וְכָל בְּהֵמָה לִשְׁמֹר" - כלל
לר' אלעזר בפרט וכלל ופרט -
אי אתה דן אלא כעין הפרט
"כִּי יִתֵּן [1] וגו' חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה" - פרט
"וְכָל" - כלל
"בְּהֵמָה לִשְׁמֹר" - פרט

נזיר דף לה: א

כיצד הם דרכי הלימוד של "כלל ופרט וכלל", ושל "פרט וכלל ופרט"?

אם היה כתוב רק ... מה דינו
כלל ופרט וכלל כלל ופרט -
אין בכלל רק מה שבפרט [2]
דנים כעין הפרט -
אפי' דומה לו בצד אחד
פרט וכלל ופרט פרט וכלל -
הכלל מוסיף על הפרט [3]
דנים כעין הפרט -
ובעינן דומה בשני צדדים
-------------------------------------------------

[1] ס"ל שתיבות "כִּי יִתֵּן" אינם באים לומר כלל, אלא הם נמשכים אל מה שכתוב "חֲמוֹר אוֹ שׁוֹר אוֹ שֶׂה", ואין כאן אלא פרט.

[2] ואין לרבות מהכלל הראשון עוד דברים, דהפרט פירש מה נתרבה בכלל הראשון ולא יותר.

[3] ומרבים כל הדומה לכלל אף שאינו דומה לפרט.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף