שאלות על רש"י

1)

רש"י: הוציא האחד ידו: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אין לפרש מלשון נתינה ממש שהרי לא הייתה לו כוונה להושיט יד.

2)

רש"י: ולאחר שקשרה על ידו השני החזירה: מנין למדו זאת?

1.

גור אריה: כל עובר מוציא איבריו החוצה בשעת הלידה, ולמה כתוב שהוא הוציא יד? אלא שהוא הוציא יד והחזיר ולא הייתה כאן לידה ממש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים