שאלות על רש"י

1)

רש"י: לרעות את עצמן: מנין דרשו זאת?

1.

גור אריה: הניקוד על המילה עוקר את התיבה [וממעט את משמעותה], ולכן למדנו שרעו את עצמם כי 'את' הוא פועל יוצא לאחר. 1


1

בפשטות כשכתוב 'את' מדובר על פעולה כלפי אחר, ולכן מיעוט של 'את' מייחס את הפעולה אל העושה, ומזה למדו שרעו את עצמם.

2)

רש"י: לרעות את עצמן: אם כך, לכאורה עדיף היה לא לכתוב 'את' בכלל?

1.

גור אריה: הכתוב בא ללמד שהם אמרו שהם הולכים לרעות את הצאן אבל כוונתם הייתה לרעות את עצמם.

2.

גור אריה: אם היה כתוב בלי 'את' הייתי מבין שהכוונה לרעות את צאן אביהם ולא את עצמם, ולכן כתוב 'את' ונקוד עליו כדי למעט שהלכו לרעות את עצמם.

3)

רש"י: לרעות את עצמן: בפסוק מפורש שהלכו לרעות את הצאן, וכיצד פירש רש"י להפך?

1.

גור אריה: הכוונה שהם הלכו לרעות גם את הצאן [וגם את עצמם].

4)

רש"י: לרעות את עצמן: מה בא הכתוב ללמדינו בכך שהלכו לרעות את עצמם?

1.

גור אריה: למדנו מכאן שכאשר האדם נוטה אחרי אכילה ושתיה, הוא מגרה את יצרו ובא לידי חטא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים