1)

למה כאן כתוב "ויקנאו" ולא 'וישנאו אותו' כמו בפסוק ח'?

1.

גור אריה (פסוק י'): בפעם הראשונה הם חשבו שהחלום הוא שקר, אבל כשחלם שנית הם הבינו שהחלום אמת ולכן קנאו בו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים