english
1)

רש"י: הטעני: למה רש"י לא פירש מלשון הסתה?

1.

גור אריה: רש"י לא פירש שאמרה הנחש הסית אותי, כי אין זו תשובה לחוטא באומרו פלוני הסיתני.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים