english
1)

רש"י: כאן כפר בטובה: כיצד רואים שהוא כפר בטובה?

1.

גור אריה: הוא לא אמר 'אשתי נתנה לי' [אלא תלה בקב"ה- אשר נתת עמדי].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים