חגיגה דף יג. א

סיכום מרחק השנים שבין הארץ עד סוף גובה החיות

מה הוא שיעורו סיכום כל הגובה
מהארץ לרקיע 500 שנה 500
עוביו של רקיע * ז' רקיעים 3,500 שנה 4,000
בין רקיע לרקיע * ו' אוירים 3,000 שנה 7,000
מרקיע שביעי לרגלי חיות 500 שנה 7,500 שנה [1]
כפות רגלי החיות כנגד כולם 7,500 שנה 15,000 שנה
קרסולי החיות כנגד כולן 15,000 שנה 30,000 שנה
שוקי החיות כנגד כולן 30,000 שנה 60,000 שנה
רכובי החיות כנגד כולן 60,000 שנה 120,000 שנה
ירכי החיות כנגד כולן 120,000 שנה 240,000 שנה
גופי החיות כנגד כולן 240,000 שנה 480,000 שנה
צוארי החיות כנגד כולן 480,000 שנה 960,000 שנה
ראשי החיות כנגד כולן 960,000 שנה 1,920,000 שנה
קרני החיות כנגד כולן 1,920,000 שנה 3,840,000 שנה
רגלי כסא הכבוד כנגד כולן 3,840,000 שנה 7,680,000 שנה
כסא הכבוד כנגד כולן 7,680,000 שנה 15,360,000 שנה

מה הוא סדר הלימוד במעשה מרכבה [2]?

עד היכן מלמדים עד היכן מוסרים
ראשי פרקים
מהיכן אפי' לא
מוסרים ראשי פרקים [3]
ללישנא
קמא
לרבי מתחילה [4] עד "וָאֵרֶא" משם עד ריש פרק ב' -----
לר' יצחק מתחילה עד "חַשְׁמַל" משם עד ריש פרק ב' -----
לאיכא
דאמרי
לרבי ----- מתחילה עד "וָאֵרֶא" משם עד ריש פרק ב'
לר' יצחק ----- מתחילה עד "חַשְׁמַל" משם עד ריש פרק ב'

חגיגה דף יג: א

מה הם השינוים שנעשו למעלה בין זמן המקדש לבין אחר החורבן?

בזמן המקדש אחר החורבן
בכנפי החיות הקודש היו להן שש כנפים היו רק ארבע כנפים
במספר הגדודים
של מעלה
"הֲיֵשׁ מִסְפָּר לִגְדוּדָיו"
(איוב כה:ג)
"אֶלֶף אַלְפִין יְשַׁמְּשׁוּנֵּהּ וְרִבּוֹ רִבְבָן קָדָמוֹהִי יְקוּמוּן" (דניאל ז:י) [5]

איזה מכנפי החיות נתמעטו?

איזה נתמעטו ומנין
לרב חננאל אמר רב האמצעיות שמעופפים ואומרים בהן שירה "התעיף עיניך בו ואיננו"
לרבנן אותן שמכסות בהן רגליהם מזה שראה יחזקאל רגליהם

כיצד מתיישבים שני הפסוקים דלהלן?

"אֶלֶף אַלְפִין יְשַׁמְּשׁוּנֵּהּ וְרִבּוֹ רִבְבָן קָדָמוֹהִי יְקוּמוּן" (דניאל ז:י) "הֲיֵשׁ מִסְפָּר לִגְדוּדָיו"
(איוב כה:ג)
לסתמא דגמ' אחר החורבן בזמן בית המקדש
רבי משום אבא יוסי כל אלו הם מספר גדוד אחד לגדודים עצמם אין מספר
לר' ירמיה לנהר דינור -
דהיינו המשרתים את הכסא
המשרתים לפניו

-------------------------------------------------

[1] והיינו חמש עשרה פעמים חמש מאות שנה, כנגד שבעה רקיעים ושמונה אוירים הנ"ל ובסך הכל הוא 7500 שנה, וכתבו התוס' (בד"ה ורגלי) סימן לדבר "רגליהם רגל ישרה" בתיבת "ישרה" תקח ב' אותיות האמצעיות שהם ש"ר יעלה חמש מאות ואותיות י"ה הם רמז לחמש עשרה פעמים חמש מאות. והיינו שסימן ישר"ה הוא תחת רגלי החיות.

[2] מעשה מרכבה הוא פרק ראשון ביחזקאל, המסתיים בשני פסוקים אלו (יחזקאל א:כז-כח) "וָאֵרֶא כְּעֵין חַשְׁמַל כְּמַרְאֵה אֵשׁ בֵּית לָהּ סָבִיב מִמַּרְאֵה מָתְנָיו וּלְמָעְלָה וּמִמַּרְאֵה מָתְנָיו וּלְמַטָּה רָאִיתִי כְּמַרְאֵה אֵשׁ וְנֹגַהּ לוֹ סָבִיב. כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת אֲשֶׁר יִהְיֶה בֶעָנָן בְּיוֹם הַגֶּשֶׁם כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה' וָאֶרְאֶה וָאֶפֹּל עַל פָּנַי וָאֶשְׁמַע קוֹל מְדַבֵּר". ובגמ' מבואר שאמרו סבי דפומבדיתא (רב יהודה ורב עינא) שהם למדו במעשה מרכבה עד "ויאמר אלי בן אדם" (יחזקאל ב:א), ואמר להו רב יוסף הן הן מעשה המרכבה. והקשתה הגמ' עליו שמשמע מדבריו שאת כל הפרק עד סופו היינו עד סוף שני הפסוקים האחרונים אפשר לדרוש במעשה מרכבה, ואילו מהברייתא מבואר שכבר מתחילת הפסוקים אסורים לדרוש במעשה מרכבה לרבי עד תיבת "וָאֵרֶא" (כְּעֵין חַשְׁמַל), ולר' יצחק עד תיבת "חַשְׁמַל". ומתרצת הגמ' כדלהלן.

[3] אלא אם הוא חכם הוא מבין מדעתו.

[4] פי', מתחילת ספר יחזקאל בריש פרק א'.

[5] ומשמע שיש איזה מספר, ואילו מהפסוק אכן יש תירוצים אחרים ליישוב סתירת הפסוקים וכדלהלן.

עוד חומר לימוד על הדף