חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לביצה
דף מ (40)

BEITZAH 40 (Year 5782) - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Naftali ben Reb Menachem Mendel Bodner Z"L, by his wife, Alice Bodner. A man who loved to perform Chesed, Tuli Bodner applied his many talents to help everyone he knew in any way he could. His cheerful greeting is missed by all who knew him. His Yahrzeit is 5 Cheshvan.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: