חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף צד (94)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

PESACHIM 94 (18 Tishrei) - dedicated by Reb Tuvya Marcus and family (Baltimore/Yerushalayim) in honor of the Yahrzeit of his father, Binyomin Leib ben Aharon Marcus.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: