חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

קישורים לשבת
דף קכא (121)

SHABBOS 121 (13 Tamuz) - Today's Dafyomi study is dedicated to the blessed memory of U.S. Army Staff Sgt. Seymour Ira Gottlieb (Yitzchak Shimon ben Chaim Shlomo Yosef ha'Levi, Z"L), who died in World War II on the 13th of Tamuz 5704 in the battle of St. Lo, France, fighting the Nazis to save his Jewish brethren in Europe.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: