חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לסוטה
דף לד (34)

12th CYCLE DEDICATION
SOTAH 34 - Dedicated by the Glick family of New York towards meriting a Refu'ah Sheleimah for the child Berachah bas Kaila Lieberman, may she have be blessed with a Refu'ah Sheleimah along with any others of our People who need a Refu'ah.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: