For English


יוסף דעת
  • תוכן הסוגיות- רשימת נושאים לפי דפי המסכת
  • עיונים -סקירה כללית של דברי הראשונים והאחרונים על הדף
  • שאלות לחזרה -שאלות ותשובות המסכמות את הדף, וסקירה של פסקי ההלכה
הוכן על ידי הרב יוסף בן ארזה שליט"א, כולל עיון הדף
 

 
מסכת שבת

תוכן המסכת, דף אחר דף
הוכן ע"י ר' יוסי בן ארזה, מחבר ספר יוסף דעת
דף ב דף ג דף ד דף ה דף ו דף ז דף ח
דף ט דף י דף יא דף יב דף יג דף יד דף טו
דף טז דף יז דף יח דף יט דף כ דף כא דף כב
דף כג דף כד דף כה דף כו דף כז דף כח דף כט
דף ל דף לא דף לב דף לג דף לד דף לה דף לו
דף לז דף לח דף לט דף מ דף מא דף מב דף מג
דף מד דף מה דף מו דף מז דף מח דף מט דף נ
דף נא דף נב דף נג דף נד דף נה דף נו דף נז
דף נח דף נט דף ס דף סא דף סב דף סג דף סד
דף סה דף סו דף סז דף סח דף סט דף ע דף עא
דף עב דף עג דף עד דף עה דף עו דף עז דף עח
דף עט דף פ דף פא דף פב דף פג דף פד דף פה
דף פו דף פז דף פח דף פט דף צ דף צא דף צב
דף צג דף צד דף צה דף צו דף צז דף צח דף צט
דף ק דף קא דף קב דף קג דף קד דף קה דף קו
דף קז דף קח דף קט דף קי דף קיא דף קיב דף קיג
דף קיד דף קטו דף קטז דף קיז דף קיח דף קיט דף קכ
דף קכא דף קכב דף קכג דף קכד דף קכה דף קכו דף קכז
דף קכח דף קכט דף קל דף קלא דף קלב דף קלג דף קלד
דף קלה דף קלו דף קלז דף קלח דף קלט דף קמ דף קמא
דף קמב דף קמג דף קמד דף קמה דף קמו דף קמז דף קמח
דף קמט דף קנ דף קנא דף קנב דף קנג דף קנד דף קנה
דף קנו דף קנז  

KIH Logo
כולל עיון הדף


עוד חומר לימוד בעברית על מסכת שבת מכולל עיון הדף  הקדשות ותרומות  •  תגובות מקוראים •  רשימות דוא"ל
חומר על כל התלמוד והמשנה  •  שאל את הכולל
קישורים ללומדי התלמוד  •  לוח למחזור הנוכחי
לוחות ללימודים יומיים אחרים