דיונים על הדף - יומא כא

חובב שואל

שלום וברכה.

והאמר רב שמואל בר איניא מאי דכתיב (חגי א, ח) וארצה בו ואכבד וקרינן ואכבדה מאי שנא דמחוסר ה"א אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן ארון וכפורת וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים אמרי אין מיהוה הוה סיועי לא מסייעא

אשמח שהרב יסביר את הגמרא הזאת.

תודה רבה!

שבוע מקסים ובשורות טובות!

חובב

הכולל משיב:

לכבוד חובב,

הגמרא לפני כן אמר שהאש (הגחלת) בבית שני דומה לכלב רבוצה, ואז מקשה הגמרא - שלא היה בכלל אש בבית השני! (ועוד 4 דברים).

ומתרץ הגמרא - "אין מיהוה הוה סיועי לא מסייעא" כלומר היה האש, אבל זה לא עזר - כנראה שנשאר מהאש המיוחדת שבאה מן השמים, אבל כבר הפסיק להיות מועיל.

בכבוד,

ראובן וינר