english
1)

רש"י: זאב הוא אשר יטרף: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: משמעות הפסוק ש'בנימין יטרוף זאב', אבל אין הדרך לעשות זאת, ולכן הפרוש- זאב הוא, אשר יטרוף.

2)

מה משמעות הדימוי לזאב?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' סז, תחילת זבחים, זבחים דף נג:): בנימין נקרא זאב כי הוא טורף את הקודשים ומבקש לקבל קדושה ולכן שרתה שכינה בחלקו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים