english
1)

רש"י: יש מקום שהוא אומר...הוליד, ויש מקום שהוא אומר ילד: מתי אומר כך ומתי כך?

1.

גור אריה: על תולדה חשובה יש לומר 'הוליד' ואילו על תולדה שאיננה חשובה יש לומר 'ילד', ותולדות אלו לא היו חשובים כי נמחו במבול.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים