english
1)

רש"י: ואל תהא סבור שמא תתגנה בעיניו...ולא יתפלל עליך: למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: קשה שגם אם אברהם לא היה נביא היה לו להשיב את אשתו? אלא לומר לו שהיא לא תתגנה על אברהם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים