YEVAMOS 90 - Dedicated in memory of Max (Meir Menachem ben Shlomo ha'Levi) Turkel, by his children Eddie and Lawrence and his wife Jean Turkel/Rafalowicz. Max was a warm and loving husband and father and is missed dearly by his family and friends. His Yahrzeit is 5 Teves.

יבמות דף צ. א

אכל תרומה באופנים דלהלן מה משלם?

לכתחילה מה יעשה? בדיעבד - כששילם חולין טמאין?
אכל תרומה
טמאה
משלם כל דהו -
אפי' חולין טמאים
-----
אכל תרומה
טהורה
משלם חולין טהורים בשוגג לר' מאיר: תשלומיו תשלומין [1] ואין חוזר ומשלם
לחכמים: תשלומיו תשלומין וחוזר ומשלם [2]
במזיד תשלומיו תשלומין - וחוזר ומשלם

-------------------------------------------------

[1] וכתבו התוס' (בד"ה חסורי) שצריך לשלם כל כך הרבה חולין טמאים - דכשיתפסו ויעשו תרומה טמאה יהיו שוים להסקה בשווי המעות שאכל תרומה טהורה. ובכל אופן במזיד קנסו אותו לחזור ולשלם, כיון שחולין טמאין הוא מידי דלא קפיץ עליה זביניה, משא"כ תרומה טהורה אצל כהנים קפיץ עליה זביניה.

[2] פי', צריך לחזור ולשלם עוד חולין טהורים.

עוד חומר לימוד על הדף