FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת ראש השנה

הורד ירושלמי בבלי פרק ראשון (ב. - כב.)
הורד ירושלמי בבלי פרק שני (כב. - כה:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שלישי (כה: - כט:)
הורד ירושלמי בבלי פרק רביעי (כט: - לה.)
הורד ירושלמי בבלי כל המסת

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי ולירושלמי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.KIH Logo
דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר)

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית