ראש השנה דף יב. א

המעשר במינים דלהלן הוא דאורייתא או דרבנן? [תוד"ה תנא].

דגן תירוש ויצהר מעשר אילן מעשר ירק
להו"א בתוס' דאורייתא דאורייתא דרבנן
שיטת רש"י ומסקנת התוס' דאורייתא דרבנן דרבנן

ראש השנה דף יב: א

מינים דלהלן מתי זמנם למעשרות? [תוד"ה התבואה].

דגן וזיתים ענבים
לרש"י משיביאו שליש
לתוס' משיביאו שליש תוס': משיבאישו
י"מ: משיביאו שליש [1]
-------------------------------------------------

[1] והם מפרשים שיבאישו הוא סימן להבאת שליש.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף