חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לביצה
דף לא (31)

12th CYCLE DEDICATION:
 
BEITZAH 31 (6 Kislev) - Dedicated in honor of the Yahrzeit of Eliezer ben Reb Shraga Feivel Marmorstein, by his nephew, Mr. David Kornfeld, who Mr. Marmorstein raised like his own child after the Holocaust.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: