חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לסוכה
דף כז (27)

SUKAH 27 (25 Av 5781) - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Raanana, l'Iluy Nishmas his mother, Golda bas Chaim Yitzchak Ozer (Mrs. Gisela Turkel) who passed away on 25 Av 5760. Mrs. Turkel was an exceptional woman with an iron will who loved and respected the study of Torah and accepted Hashem's Gezeiros with love. May she be a Melitzas Yosher for all her offspring and all of Klal Yisrael.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: