חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליומא
דף סח (68)

YOMA 68 (8 Tamuz) - The Zechus of today's Dafyomi study is dedicated to the memory of Dr. Moshe Gottlieb z'l, who healed the sick of Jerusalem and Israel with Chesed, on the day of his Yahrzeit. Dedicated by his loving wife, children and grandchildren.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: