חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליומא
דף סז (67)

YOMA 67 (7 Tamuz) - This Daf has been dedicated l'Iluy Nishmas Chana bas R' Meir Avraham, Mrs. Anna Glatt A"H, and also in honor and recognition of her son Yibadel l'Chaim Tovim v'Aruchim, Rabbi Dr. Aaron Glatt, shlita, for his years of being a master Daf Yomi teacher.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: