חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים ליומא
דף יז (17)

PAST DEDICATIONS
 
YOMA 17 (28 Sivan) - dedicated to the memory of Hagaon Rav Yisroel Zev (ben Rav Avrohom Tzvi) Gustman, ZT'L, Rosh Yeshiva of "Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes" (in Vilna, Brooklyn, and then Yerushalayim), author of "Kuntresei Shi'urim," and renowned Dayan in pre-war and post-war Vilna, on his 15th Yahrzeit. Dedicated by Harav Eliezer Stern and Harav Zalman Stern of Brooklyn NY, and Reb Yechiel Wachtel and Reb Michoel Starr of Yerushalayim, who merited to study under Rav Gustman ZT'L

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: