חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לשקלים
דף טז (16)

SHEKALIM 16 (24 Nisan 5781) Dedicated l'Iluy Nishmas Yitzchak ben Baruch Hersh, in honor of his first Yahrzeit. Sponsored by his brother in law Ze'ev Rosenbaum of Yerushalayim.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: