חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

סדר קדשים במחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה
ואמה
הרבנית הינדא טרעס ע"ה
קישורים לנדה
דף סט (69)
הוקדשה לע"נ מירל בת יעקב מרדכי קורנפלד ז"ל

NIDAH 69 (3 Teves) - Today's Dafyomi material has been dedicated in memory of Hagaon Rav Yisroel Zev Gustman Ztz"L (author of "Kuntresei Shiurim") and his wife, Rebbetzin Sarah Gustman (daughter of Hagaon Rav Meir Bassin, a Dayan in Vilna) in honor of the Yahrzeit of the Rebbetzin. Sponsored by a Talmid of Rav Gustman (M. Kornfeld).

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: