חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף סז (67)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

PESACHIM 67 (14 Shevat 5781) - Dedicated l'Iluy Nishmas Gitti Kornfeld (Gittel bas Yisrael Shimon ha'Levy) on her first Yahrzeit, by her children.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: