חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף מט (49)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 49 (7 Adar) - dedicated in memory of the passing (on 7 Adar 5748/1988) of Moreinu Ha'Rav Ha'Gaon Rav Shaul David Ha'Kohen Margulies ZT'L, Av Beis Din of Prushkov (suburb of Warsaw), Rav of Congregation Degel Israel (Queens, N.Y.), examiner for Yeshivas Chachmei Lublin (in Poland) and close disciple of ha'Gaon Rav Meir Shapiro (initiator of the Daf ha'Yomi). Dedicated by Rebbetzin Margulies and Rabbi and Mrs. David Sheinfeld.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: