חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף קיב (112)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

PESACHIM 112 - Dedicated l'Iluy Nishmas Reb Naftali ben Reb Menachem Mendel Bodner Z"L by his wife, Alice Bodner. A man who loved Chesed, Tuli Bodner applied his many talents to help everyone he knew in any way he could. His cheerful greeting is warmly remembered by all who knew him. He was Niftar on 5 Cheshvan 5765; Yehi Zichro Baruch.
 
12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 112 - (11 Iyar) - dedicated by the Feldman family in memory of their mother, ha'Rabbanit Sara Dvosya bas Rav Mordechai (of Milwaukee).

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: