חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לפסחים
דף יא (11)
מהדורת הרב חיים ב"ר פסח הלוי זצ"ל וילשנסקי

12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 11 - The Daf for Shabbos Parshas Va'era 5766 has been sponsored by Reb Avrohom and Leah Farber of Lawrence N.Y., in honor of the Bar Mitzvah of their son Moshe which will be celebrated this Shabbos in Yerushalayim. May Moshe grow in Torah and Yiras Shamayim, and follow in the ways of his illustrious ancestors.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: