חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית

לתרומות

הכנת חומר הלימוד של הכולל כרוכה בהוצאה משמעותית ומתמשכת. היה נא שותף במפעל האדיר הזה על ידי תרומה שנתית של 275 ש"ח, והצטרף למעגל חברי הכולל

סדר קדשים במחזור הנוכחי הוקדש לע"נ
הרבנית העניא מייזלס ע"ה
ואמה
הרבנית הינדא טרעס ע"ה
קישורים לערכין
דף טו (15)

ERCHIN 15 (28 Sivan) - dedicated to the memory of Hagaon Rav Yisroel Zev (ben Rav Avrohom Tzvi) Gustman, ZT'L, Rosh Yeshiva of Yeshivas Netzach Yisrael-Ramailes (in Vilna, Brooklyn, and then Yerushalayim), author of Kuntresei Shi'urim, and renowned Dayan in pre-war and post-war Vilna, in honor of his Yahrzeit (28 Sivan). Dedicated by Talmidim who merited to study under him in Yerushalayim: Harav Eliezer Stern of Brooklyn NY, Rav Avraham Feldman, Rav Mordecai Kornfeld, Yechiel Wachtel, Michoel Starr and Dr. Yehoshua Daniel of Yerushalayim

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: