חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לעירובין
דף סד (64)

13th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 64 (2 Sivan) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.
 
12th CYCLE DEDICATIONS:

ERUVIN 64 (7 Kislev) - Dedicated l'Zecher Nishmat Avraham Yehoshua Heschel ben Yehuda ha'Cohen Hauser who passed away on 7 Kislev 5748, by his grandchildren, Miriam, Josh, Tamar and Shlomo.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: