חומר לימוד מגוון
ללומדי התלמוד

מחלקה לדוברי עברית


קישורים לעירובין
דף כז (27)

12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
ERUVIN 27 - Dedicated by Rabbi Dr. Eli Turkel of Ra'anana, Israel, in memory of his grandparents, Reb Shlomo ben Eliezer Lipa ha'Levi Turkel (whose Yahrzeit is on 21 Tishrei, Hoshana Raba) and Rachel Turkel.

הצג הדף של היום

חומר לימוד לפי הדף או התאריך

מסכת:
דף:
הראני:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה:

לוחות לפי הדף או התאריך

מחזור:
מסכת:
דף:
חודש:
יום:
שנה:
חודש:
יום:
שנה: